Biznesowe negocjacje

Biznesowe negocjacje po angielsku – przebieg

Skuteczne prowadzenie rozmów biznesowych nie jest łatwą sztuką. Znajomość Business English jest w negocjacjach bardzo pomocna, podobnie jak opanowanie słownictwa używanego podczas rozmów biznesowych. Sama znajomość biznesowego angielskiego to jednak za mało. Warto wiedzieć, jaki przebieg powinny mieć negocjacje biznesowe po angielsku. Krótkie omówienie poszczególnych faz negocjacji w biznesie znajdziesz poniżej. Zapraszam Cię do lektury!

Jak prowadzić negocjacje biznesowe po angielsku?

Głównym celem udziału w negocjacjach jest przede wszystkim wypracowanie między uczestnikami porozumienia. Pozwala ono uzgodnić rozbieżne stanowiska z korzyścią dla każdej ze stron. Dzięki temu możliwa jest wzajemna współpraca w długofalowej perspektywie. 

Szczegółowych zasad, jakie rządzą negocjacjami biznesowymi (po angielsku i w innych językach), można wymienić naprawdę wiele. Niektórzy badacze mówią nawet o ponad 600 zasadach skutecznego negocjowania. Najważniejsze z nich da się streścić w następujących punktach:

 • zawsze szanuj uczestników negocjacji i nigdy nie atakuj ich personalnie (oddzielanie problemów od osób)
 • aktywnie, uważnie słuchaj
 • zadawaj pytania, by uzyskać potrzebne informacje
 • zawsze zachowuj się etycznie
 • nigdy nie ulegaj emocjom, ale nie wahaj się wykorzystać okoliczności lub okazji
 • rozwiązuj problemy i próbuj wypracować kompromis,
 • zostaw przestrzeń do osiągnięcia korzyści przez drugą stronę.

Negocjacje biznesowe w języku angielskim – przykłady przydatnych zwrotów i wyrażeń

Poniżej znajdziesz wybrane słowa i zwroty, które mogą Ci się przydać w trakcie negocjacji po angielsku. 

 • negotiation process – proces negocjacji
 • bargaining – targowanie się
 • agreement – porozumienie
 • collaboration – współpraca
 • cooperation – współpraca
 • break off negotiations – zerwać negocjacje
 • deadlock – impas w negocjacjach
 • venue – miejsce spotkania, w którym odbywają się negocjacje
 • highball – wysoki pułap (w odniesieniu do propozycji)
 • lowball – niski pułap (w odniesieniu do propozycji)
 • red tape – biurokracja, papierologia, formalności
 • cash cow – okazja do dobrego zarobku (w znaczeniu “kura znosząca złote jajka”)
 • monkey business – przekręty, machlojki

Negocjacje po angielsku w biznesie - etapy

Każde negocjacje stanowią rozłożony w czasie proces. W jego przebiegu specjaliści wyróżniają szereg faz. Osiągnięcie celów zakładanych przez strony, które biorą udział w negocjacjach, zwykle zależy od rodzaju aktywności uczestników rozmów w danej fazie.

1. Przygotowanie się do negocjacji (planowanie)

To etap o kluczowym znaczeniu dla przebiegu oraz wyniku negocjacji. Mniej doświadczeni negocjatorzy często bagatelizują znaczenie planowania i nie przygotowują się do rozmów w wystarczający sposób. Na etapie planowania ustala się powody podjęcia rozmów, optymalny czas na ich rozpoczęcie, a także większość szczegółów związanych z przebiegiem negocjacji. Miejsce, w którym odbędą się negocjacje oraz reprezentanci danej strony są wybierani na etapie planowania.

2. Otwarcie negocjacji

Faza wstępna, podczas której powinny zostać przedstawione najważniejsze informacje na temat przebiegu negocjacji (czas trwania, sposób prowadzenia, zakres). W dobrym tonie jest także wzajemne przedstawienie sobie uczestników.

3. Negocjacje właściwe

Faza określana także jako “testowanie partnera negocjacyjnego”. Stanowi zasadniczą część procesu negocjacyjnego. Na tym etapie strony przedstawiają oferty i kontroferty, starając się znaleźć płaszczyznę porozumienia.

4. Wypracowanie porozumienia

Stanowiska stron są ostatecznie uzgadniane. Na tym etapie dochodzi do wyjaśnienia wątpliwości i nieporozumień. Kontrakt, zawierający końcowe ustalenia, jest podpisywany w tej fazie negocjacji.

5. Analiza i ocena przebiegu negocjacji

Na tym etapie ma miejsce dokładna analiza zakończonych negocjacji. Szczególnie uwzględnia się te czynniki, które miały największy wpływ na sukces bądź niepowodzenie rozmów. Dzięki temu można wyciągnąć konkretne wnioski i zastosować je podczas kolejnych negocjacji.

O czym jeszcze pamiętać prowadząc negocjacje w biznesie po angielsku?

Podczas negocjacji ważne jest nie tylko to, co mówisz. Ogromną rolę ma także Twoja mowa ciała. Dla przykładu, jeśli w trakcie rozmów stale unikasz kontaktu wzrokowego, druga strona może uznać to za oznakę nieszczerości intencji lub za postawę lekceważącą. Ręce skrzyżowane na piersiach to postawa wyraźnie sygnalizująca brak otwartości, a dłonie schowane pod stołem lub zaciśnięte w pięści zostaną uznane za sygnał nieczystych intencji. Na koniec jeszcze jedna rada: nigdy nie pal za sobą mostów, nawet jeśli negocjacje potoczyły się nie po Twojej myśli. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości ponownie spotkasz się z daną osobą przy stole negocjacyjnym. Dlatego nie warto wywoływać konfliktów, które mogą negatywnie odbić się na możliwości współpracy przy następnych okazjach.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji o negocjacjach biznesowych po angielsku, zapraszam Cię do kontaktu z naszą szkołą – chętnie odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy dla Ciebie odpowiedni plan działań, dzięki któremu poczujesz się pewnie podczas rozmów biznesowych i negocjacji z partnerami handlowymi.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *