poziom języka norweskiego

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego?

Każdy uczeń przystępujący do nauki języka angielskiego powinien sprawdzić swój poziom języka pod względem sprawności produktywnych: pisanie, mówienie oraz sprawności receptywnych: czytanie, słuchanie. Jak określić poziom znajomości angielskiego? Idealnym punktem odniesienia jest skala CEFR – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. System ten przyjmuje sześć poziomów zaawansowania, od poziomu podstawowego do biegłości w języku.

Poziomy angielskiego według CEFR

CEFR czyli Common European Framework of Reference for Languages wyróżnia 6 poziomów znajomości języka. Poziomy A1-A2 to angielski dla początkujących. Poziomy B1-B2 to angielski dla średnio zaawansowanych. Poziomy C1-C2 to angielski dla zaawansowanych. Osoba rozpoczynająca naukę języka rozpoczyna z poziomu A1 natomiast Osoba posługująca się językiem w stopniu biegłym reprezentuje poziom C2. W skrócie, uczeń na poziomie:

A1: rozpoczyna naukę lub rozumie język w bardzo podstawowym zakresie. Potrafi przedstawić się i opowiedzieć parę słów o sobie, używając słownictwa dnia codziennego. Potrafi przeprowadzić bardzo prostą rozmowę.

A2: prowadzi bardzo podstawowe, przewidywalne rozmowy w określonych kontekstach życia codziennego. Porusza się dobrze w tematach znanych i typowych.

B1: rozumie ogólne nieskomplikowane teksty. Jest zaradny w kontekstach ogólnych i uniwersalnych. Potrafi w sposób zwięzły opowiadać o obszarze swoich zainteresowań oraz związanych z tym emocji.

B2: potrafi wyjaśniać i uzasadniać swój punkt widzenia w formie złożonych wypowiedzi. Płynnie opowiada o bliskim sobie temacie.

C1: swobodnie i płynnie posługuje się językiem obcym. Posiada bogaty zasób słów w wielu kontekstach. Znakomicie wyciąga wnioski i prowadzi niezależne dyskusje.

C2: precyzyjnie i płynnie wyraża swoje myśli, zarówno w mowie jak piśmie. Doskonale rozumie wszystko, co przeczyta i usłyszy. Ma nienaganną wymowę. Posługuje się językiem w sposób biegły.

Jaki mam poziom angielskiego?

Określenie poziomu i złapanie punktu odniesienia są w pewien sposób kluczowe. Dobrze jest po prostu wiedzieć, w którym miejscu znajdujemy się z naszą znajomością języka. Pozwoli to również ująć materiał szkoleniowy w konkretne ramy. Brak takiego działania może wprowadzać niepotrzebny chaos w dalszym toku szkolenia a osoba zainteresowana może popaść we frustrację i rozproszenie co do ogromu zagadnień czy priorytetów w obszarze nauki. Zatem właściwe określenie poziomu to rozsądne podejście, szczególnie gdy myślimy o uzyskaniu certyfikatu.

Jak sprawdzić poziom angielskiego - dostępne sposoby - test poziomujący

Wiarygodnym i zawsze skutecznym sposobem jest test poziomującym tzw, placement test, który pomaga określić stopień zaawansowania. Test taki, w zależności od autorstwa,składa się od 50-100 zagadnień językowych. Dobrze skomponowany test poziomujący zawiera nie tylko ćwiczenia z zakresu gramatyki i struktur, ale weryfikuje sprawności słuchania, czytania, znajomości słownictwa a czasami nawet pisania. Osoba zainteresowana powinna, na podstawie testu, otrzymać jasną informację zwrotną, co do reprezentowanego poziomu. Informacja ta powinna również wskazać obszary językowe, nad którymi należy dalej pracować. Uzyskany wynik przedstawiany jest w standardzie CEFR, odpowiednio od poziomu A1 do poziomu C2. Dany stopień zaawansowania pozwala znakomicie dobrać odpowiednią grupę dla kursanta. Testy poziomujące są dostępne bezpłatnie w internecie i z pewnością posiada go szkoła, w której zamieszamy rozpocząć bądź kontynuować naukę.

Jak sprawdzić poziom angielskiego - dostępne sposoby - rozmowa

Bardzo dobrym uzupełnieniem testu poziomującego jest rozmowa z lektorem danej szkoły. Rozmowa może zostać przeprowadzona na żywo lub online. W obydwu przypadkach spotkanie z lektorem lub koordynatorem szkolenia ukaże szersze spektrum możliwości kursanta. Rozmowa pozwoli w sposób autentyczny i natychmiastowy określić zdolności produktywne oraz receptywne zainteresowanej szkoleniem osoby. Zatem jeżeli stoisz przed wielkim pytaniem „na jakim poziomie angielskiego jestem”, rozmowa pozwoli szybko rozwiać watpliwości. Co ważne, wszystko odbywa się w przyjemnej atmosferze. Nie ma tutaj mowy o wprowadzaniu kogoś w głęboki stres czy przełamywaniu barier językowych na pierwszym spotkaniu. Oprócz precyzyjnego określenia poziomu angielskiego, rozmowa ma pomóc w jeszcze lepszym rozeznaniu jakie są mocne i słabsze strony kursanta i jak najlepiej pokierować dalszym tokiem nauki.

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego online

Swój poziom angielskiego można sprawdzić w internecie za pomocą testów poziomujących online. Internet oferuje zarówno te w zakresie podstawowym jak i rozbudowanym wraz ze sprawdzeniem znajomości słuchania oraz czytania. Dobrym rozwiązaniem jest również zaaranżowanie rozmowy online po angielsku z przyszłym lektorem, aby przekonać się, w którym miejscu z angielskim jesteśmy. Rozmowa online będzie również idealnym sprawdzianem naszej komunikacji niewerbalnej a dzięki dobrej informacji zwrotnej pozwoli na wszechstronne zaplanowanie dalszego toku nauki języka docelowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *